Lex

En aquest apartat es recolliran qüestions polítiques i legals que afecten al tema de l’alcohol, les drogues i altres comportaments de risc. El marc legal que afecta a Arbúcies resta dins d’un autonòmic, un altres estatal, un d’europeu i finalment un mundial, és a dir, que els principis que al final revertiran al municipi poden … Continua la lectura de Lex

Escala d’adaptació social

Us presentem una nova eina de La Resclosa d’Arbúcies, es tracta de l’Escala d’Adaptació Social. Normalment quant s’avalua aquest tipus d’aspectes de la personalitat és perquè hi ha algun problema de base. En aquest sentit, els criteris de validació d’aquest qüestionari es van fer amb persones depressives. Malgrat això, si algú que no té aquest … Continua la lectura de Escala d’adaptació social

Memòria 2019 de la Resclosa d’Arbúcies

En aquesta ocasió volem compartir la memòria de La Resclosa d’Arbúcies de l’any 2019. Es tracta d’un document que recull l’actuació preventiva del projecte al municipi. Com a resum es pot dir que s’ha treballat dues línies principals: el  SOS (Servei d’Orientació i Suport), que atén la població que presenta addicció i als seus familiars; … Continua la lectura de Memòria 2019 de la Resclosa d’Arbúcies

Com millorar l’atenció dels infants víctimes d’abús sexual

És recurrent que hi hagin abusos sexuals en l’historial de les persones que utilitzen drogues problemàticament. Per això, el tema és complexa per molts motius, tant per la quantitat de persones que són abusades, com pel silenci que impera en aquests afers, com pel delicat de l’afer. Per començar, és un bon objectiu tractar als … Continua la lectura de Com millorar l’atenció dels infants víctimes d’abús sexual

L’efecte Roseto

La Resclosa d’Arbúcies ha seleccionat el següent article, anomenat l’Efecte Roseto, de l’investigador Iker Badiola Etxaburude, de la web Cultura científica, ja que hi han algunes claus de la salut per evitar malalties cardiovasculars. Cal recordar que aquestes malalties augmenten, entre altres motius, quan es fuma massa o quan es beu massa alcohol, és a … Continua la lectura de L’efecte Roseto

Multar als pares quan els menors beuen alcohol

L’informe de la futura llei sobre l’alcohol avala que es sancioni als pares dels menors que beuen. La iniciativa està en sintonia amb un principi clàssic sobre l’abordatge de les drogues, que s’ha vingut desenvolupant els darrers anys de govern conservador a Espanya: el càstig. Plou sobre mullat. Molts pares i mares es mostren impotents … Continua la lectura de Multar als pares quan els menors beuen alcohol

Musicoteràpia per l’ansietat i la solitud

La musicoteràpia és una eina eficaç  per treballar l’ansietat i el sentiment de solitud. Aquesta és la conclusió que s’ha obtingut mitjançant un estudi clínic realitzat a Santa Coloma de Farners durant 3 anys i sobre un grup de 31 persones. Els trastorns avaluats són molt recurrents a la població de Catalunya i la forma … Continua la lectura de Musicoteràpia per l’ansietat i la solitud