Seguretat viària i psicofàrmacs

El Ministerio de Sanidad ha publicat una guia en la que fa èmfasi en la seguretat viària quan s’està sota els efectes de determinades medicacions, com els psicofàrmacs.

A la pàgina 24 hi ha l’apartat “Informació i prescripció farmacològica sobre la conducció”.

Les indicacions estan adreçades als sanitaris per a que transmetin la informació adequada. Així s’eviti al màxim prescriure determinats fàrmacs que afecten la conducció.