Tractament de l’alcoholisme

Entrevista a Jaime Torres, psicòleg i director del centre de tractament d’addiccions Takiwasi. L’explicació sobre el tractament de l’alcoholisme diferencia entre joves i adults, però el que és més interessant és la part emocional.

En Jaime Torres és un professional que també dona classes a la facultat de psicologia de Tarapoto. A més ha conformat un centre terapèutic amb un ample equip de psicòlegs, potser el més gran del món en relació amb el número de pacients.