La Resclosa d’Arbúcies a la web del Departament de Salut

L’Hemeroteca de Drogues del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha afegit la darrera col·lecció d’Anuncis Preventius a la seva web. Aquests anuncis preventius són els que gaudeixen els arbuciencs i les arbucienques connectades al Facebook i a l’Instagram de la Resclosa d’Arbúcies.

Els anuncis són elaborats des del projecte IRC de l’associació GASS i es solen composar d’imatge més missatge. Al ser la mateixa entitat que gestiona La Resclosa d’Arbúcies, s’afegeix el logo del programa preventiu d’Arbúcies i s’emet per les xarxes socials del mateix.

Tipologia d’anuncis

Hi ha diferents tipologies de missatges:

  1. Anuncis preventius de reducció de danys i informació sobre drogues: la reducció de danys és una estratègia clàssica, recollida al Llibre blanc de la prevenció del Departament de Salut. Per tal d’aconseguir una millora en la situació del consumidor de substàncies. Es combina aquesta àrea amb algunes informacions sobre les drogues.
  2. Anuncis preventius de reflexió, activisme i motivació: per despertar l’esperit crític dels joves s’escullen algunes reflexions de les que es poden aprendre conceptes valuosos. L’activisme també és molt important en èpoques de crisis, ja que aporta una actitud vital positiva que dona sentit existencial. Per últim, emetre missatges de motivació pel canvi és important en la prevenció de malalties i millora de la salut en general.
  1. Anuncis preventius sobre aprenentatges vitals: es tracta d’informació que es sol aprendre de forma informal, mitjançant el devenir de la vida, però que a la vegada solen ser imprescindibles per a viure amb salut. Per a escollir els missatges s’ha inspirat en personalitats que es vinculen amb la saviesa o reflexions que aprofundeixen en el comportament humà.

En conclusió, es tracta d’una estratègia preventiva de difusió de missatges que en el cas d’Arbúcies arriba directament a 1725 persones al Facebook i 166 de l’Instagram.

Que el Departament de Salut ho hagi afegit a la seva web facilita l’accés a més persones i és un reconeixement a la feina desenvolupada.