Cànnabis des de la medicina naturista

El Dr. Xavier Uriarte exposa la seva visió del Cànnabis des de la medicina naturista. En aquesta entrevista aborda la perspectiva del consum a la societat actual i els seus vincles amb el passat.

El valor d’aquest plantejament és contemplar a la persona en la seva integralitat i en relació a un context. Aquesta entrevista va ser realitzada per l’associació GASS per al disseny d’un curs de cànnabis per a pares i mares amb fills propers al consum.

Aportar visions més enllà de la sanitària clàssica ajuda a entendre la riquesa d’un fenomen. Des de La Resclosa s’aposta per anar més enllà del que és evident. Per exemple, el cànnabis des de la medicina naturista entén que un consum intensiu pot indicar una resposta adaptativa.

Per què una persona necessita prendre cànnabis? Potser perquè l’estat que li produeix el consum és menys incòmode que el contrari. De vegades hi ha traumes de fons i aquests estats ajuden a estar per sobre d’aquests. O si més no, a entendre’ls des d’una altre òptica que no els hi fa tan difícil.

Recordeu que es poden realitzar tests sobre el nivell de dependència al cànnabis en aquesta pàgina.