El consum de cànnabis dels menors vist des de l’Antropologia

Des del servei IRC&ENFOCS de l’associació GASS s’està finalitzant un curs online per a pares i mares que tenen fills/es que consumeixen cànnanbis.

Dins dels  continguts del temari s’estan fent algunes entrevistes per tal d’aportar a les famílies les valoracions d’experts en la temàtica.

En aquest sentit, us presentem una entrevista realitzada al Dr. Oriol Romaní, on es parla del fenomen del consum de cànnabis juvenil des de l’ull clínic d’un professor emèrit d’Antropologia de la Universitat Rovira i Virgili.