Consum de risc d’alcohol

Com ja havíem avançat per l’estudi de Cambridge que resumien en el següent anunci:

Cada vegada més s’està prenent consciència de la necessitat de limitar el consum d’alcohol.

A més, curiosament el problema més gran de drogues és el consum d’alcohol. A la vegada és el més normalitzat. Crida l’atenció com s’inverteix molt més en evitar altres addiccions, mentre es potencien festes etíliques per tot el país.

Sense comentar altres riscs per a la salut física i psicològica, el modelatge adult envers els joves a l’hora d’atordir-se és inequívoc. Per això, des del servei IRC&ENFOCS s’ha seleccionat una imatge familiar al respecte de l’ús de risc de l’alcohol:

Esperem que sigui una altre goteta en el camí de la consciència per a començar a limitar el seu consum. No només per part de qui en fa ús, sinó per part de qui dispensa, començant per limitar les consumicions en les festes locals (barraques, etc.).

Tanmateix, en el Directe 3/24 de TV3 s’ha fet un programa titulat: Beure l’equivalent a 10 cerveses a la setmana multiplica els riscos per a la salut. El podeu mirar aquí.

A més recordem que en els següents test es pot valorar l’ús que cada qual fa de l’alcohol: