30 paquets = 600 cigarretes

El següent vídeo mostra les conseqüències del fumar a la salut. Pot ser d’especial interès per a famílies i joves, ja que el missatge i el procediment són molt clars i directes.

La lluita contra el tabaquisme no pot baixar la guàrdia, ja que encara que s’ha avançat amb les lleis que regulen l’ús, hi han molts interessos que juguen al favor d’una indústria que ha utilitzat la ciència per afavorir l’addicció química.

Aquesta indústria que actua amb gran impunitat té també la complaença de l’Estat, ja que ingressa molts impostos de la venda, arribant a un 1% del PIB. Del cost de cada paquet de cigarretes el 80% són impostos per l’Estat (Impost Especial del Tabac + IVA), donant-se la particularitat de que malgrat han baixat les vendes globals, ha augmentat la recaptació per l’increment d’impostos.

El cost sanitari del diagnòstic i tractament de les conseqüències del tabaquisme es calcula al voltant dels 3.300 milions d’euros l’any i l’Estat ingressa en aquest període per la venda de cigarretes al voltant de 10 mil milions, és a dir, uns 6 mil milions de benefici estatal. Potser aquí tenim una de les claus de perquè no es limita més.

Així doncs, la ciutadania es troba en una situació de certa desprotecció, ja que malgrat les campanyes i les restriccions, no s’acaba de prendre decisions polítiques que situïn al tabac en un espai molt més restrictiu a nivell del consum.

En aquest sentit volem recordar alguns recursos que hi han en aquesta web:

  1.  Test per valorar la motivació de deixar el tabac
  2.  Guia per deixar de fumar