Mindfulness i les addiccions: recuperació en 8 pasos

Un llibre que pot donar idees per a afrontar una addicció és “Mindfulness y las adicciones: recuperación en 8 pasos”, ja que segueix els principis budistes d’entrenament i control mental per tal d’aconseguir governar la pròpia impulsivitat.

01-mindfulness-adicciones-600

La impulsivitat és una de les grans forces de l’addicció, la qual costa d’evitar i aboca a una dinàmica de la que és difícil sortir-se’n. Per exemple, en l’adicció al cànnabis, fent les coses molt bé, el Dr. Jacques Mabit, director del Takiwasi – un dels centres de tractament més eficaç del món-, afirma que es necessiten uns 2 anys per tal de superar-la.

Des de La Resclosa ja s’havia apuntat la utilitat d’indicacions budistes, amb les revelacions que va fer l’investigador i psicòleg Dr. Marc Lewis en la seva trobada amb en Dalai Lama, per a tractar precisament la qüestió de l’afecció com quelcom de naturalesa idèntica a l’addicció: “El cicle del desig”.

És molt important enfortir al màxim el factor personal per a poder abordar l’addicció amb més garanties d’èxit, sigui quina sigui – recordem que no només a drogues, sinó d’altres com l’emocional per exemple-. Així doncs, com poques persones no tindrien cap addicció, seria interessant llegir i practicar indicacions com les que apunta aquest llibre per tal de, en un cas donat, poder acompanyar processos d’altres persones.

Aquí us deixem un capítol del pas 3 per a que ho pogueu veure.