Test Online

En aquesta entrada es vol presentar un recurs per a treballar algunes qüestions relaciones amb el consum de drogues i altres comportaments de risc.

Potser la primera funció de l’agent social seria la detecció i l’acompanyament inicial a les persones que prenen drogues per a que prenguin consciència de la seva situació. En teoria, després hauria d’haver una derivació a un servei especialitzat, encara que a la pràctica, la manca de recursos fa que l’agent social esdevingui el recurs bàsic que acompanyarà a la persona. Això ve afavorit perquè a l’establir el primer vincle, doncs fa que s’enforteixi la relació de confiança inicial que, com una llavor, anirà creixent entre les persones facilitant una relació d’ajuda.

Sin título-2El recurs que presentem són una sèrie de test online per a que la persona pugui valorar per exemple: els mites o prejudicis que té envers al consum de marihuana; o veure si fa o no un consum problemàtic; o quina seria la seva voluntat real de canviar el seu comportament; o com és de present el seu sentiment de solitud.

La web que permet fer aquestes valoracions és http://gass.cat , en l’apartat de test. Exceptuant el test de mites o prejudicis, tots els altres test s’analitzen individualment i es dona una resposta personalitzada i confidencial. No es tracta de donar respostes categòriques sobre res, sinó aportar elements que puguin ajudar a prendre consciència de la pròpia situació davant del consum.