Etiquetes

Les etiquetes per treballar amb persones, més que una ajuda, sovint acaben sent una càrrega. Cada persona és un món i té els seus propis codis que s’han d’aprendre.

Tant en consums d’alcohol, altres drogues, comportaments de risc i salut mental, la visió de l’agent social que ha de facilitar la millora de l’altre, pot dificultar o facilitar aquest procés.

Entendre a l’altre com un misteri, inclòs a un mateix, dóna l’oportunitat d’ampliar al màxim l’horitzó per a descobrir l’essència d’una dificultat, d’una oportunitat, o simplement de quin seria, més enllà de protocols, els primers passos a fer per a una experiència satisfactòria i plena.

En aquest sentit el trencar prejudicis pot ser més curatiu que la farmacologia. Seguidament es presenta un vídeo estimulant d’aquesta idea.