Fraccionament de la multa

En cas de ser multat per consum o tinença de drogues a la via pública hi ha tres opcions legals: la primera és pagar la multa de forma immediata; la segona ja es va explicar en un altre post, en el que es descrivia que hi havia l’opció de fer un tractament i que si es feia de forma correcta, s’aturaria l’execució de la multa; la tercera i última seria pagar, però fraccionadament.

justicia

En aquesta entrada s’explica que qui no vulgui entrar en un sistema de tractament, però no disposi de les quantitats que es demanen per aquesta infracció greu, entre 601 euros i 30.000 €, pot, quan es rebi l’execució de la multa, demanar un fraccionament, que podria ser de 20 € mensuals fins a cobrir el total que es demana. Aleshores s’ha de realitzar la petició de fraccionament al Servei Jurídic dels Mossos d’Esquadra a Girona. La carta s’ha d’enviar a l’adreça que surt a la part inferior de la comunicació de la multa, donant un número de compte bancari on es passin els fraccionaments. Després s’ha d’esperar la resposta de resolució de fraccionament on s’especificarà si s’ha acceptat la proposta i quan comença.