Joves sense llar: quart món.

Malauradament trobarem cada vegada més casos de persones joves sense llar al país. A Catalunya, des del 2008 ha augmentat un 50% aquest col·lectiu. També passen eventualment per Arbúcies generant certs conflictes de convivència.

És un tema creixent de quart món, com fa temps que va advertir el germà de Sant Joan de Déu, pare Ricardo Dasi, fundador de l’alberg per sense sostres de Barcelona . Són joves en situació d’addicció, precarietat, sense sostre i amb un passat familiar que fa esgarrifar. Joves que han patit situació de desemparament, abús, desarrelament i s’han fet en la vida de carrer des de la infància, a més agreujat per l’addicció.

El problema més gran a plantejar, des de la vessant social (i en aquesta també s’inclou a la policia), no és que ens causin problemes de robatoris o d’altres, sinó que l’esperança de vida és molt menor. Ja se’ls poden multar i re multar, qui pagarà la sanció si estan en el quart món? De què servirà? Ens sentirem millor aplicant una normativa que no arregla res? No seria millor mirar de mantenir el fil del vincle amb els recursos socials, terapèutics i educatius per cercar aquella mínima oportunitat que faciliti el canvi? Tampoc es diu que la policia no faci una funció punitiva, però tenint instruments que poden ajudar al canvi, com l’ASA d’Arbúcies, seria negligent no utilitzar-los de la manera més àmplia.

El problema del quart món és que es necessitaria d’una inversió social i educativa infinitament superior de la que disposem. Malgrat això, amb el que es té es fa el que es pot i s’arriba on s’arriba. Tant de bo amb un ASA s’aconseguís que alguns casos de joves addictes iniciessin un tractament a la Fundació Teresa Ferrer, anessin 1 any a una comunitat terapèutica i després a un altre any a un pis de reinserció on acabessin trobant una feina honrada. Tanmateix, tampoc es pot carregar la responsabilitat total d’aquests casos als Ajuntaments i menys a programes com l’ASA, es necessiten recursos superiors finançats per institucions supra municipals.

Seguidament els presentem un petit document dels sense llar realitzat pels germans de Sant Joan de Déu i que pot ajudar a fer-se una idea més clara del que està succeint: