Informe europeu sobre drogues

El 20è informe europeu sobre drogues il·legals ha estat publicat recentment. En ell s’analitzen dades i evolució de les mateixes, marcant tendències, en el conjunt d’Europa.

Les dades les reporten a aquest observatori  estaments oficials dels diferents països, per tant són dades oficials.

Destaca:

 • En l’anàlisi d’aquest any, és evident la importància dels factors mundials en l’oferta de drogues i els debats sobre les polítiques.
 • Europa és un mercat important per a les drogues, recolzat per la producció local i el tràfic de drogues procedent d’unes altres regions.
 • La prevalença del consum de cànnabis és aproximadament
  cinc vegades superior a la d’unes altres substàncies.
 • S’exposen les polítiques i intervencions destinades a prevenir,
  tractar i reduir els danys relacionats amb el consum de drogues.

Alguns detalls de l’informe:

 • A Espanya, les urgències hospitalàries per consum de cànnabis són el 25% de totes les urgències de les drogues. Semblant a 11 dels 13 països analitzats a Europa. En aquestes urgències també es reportava que a més del consum de cànnabis la persona havia pres alcohol, benzodiacepines i estimulants, és a dir un còctel de drogues.
 • Tres quartes parts dels consumidors europeus de cànnabis tenen entre 15 i 34 anys.
 • El cànnabis, per primera vegada a Europa, és la droga que es notifica amb més freqüència com la raó principal per iniciar un tractament.
 • La majoria dels consumidors problemàtics d’opiacis tenen més de 40 anys .
 • També s’explica que Internet s’ha consolidat com un mercat virtual de drogues i de noves substàncies.
 • Espanya és un dels països que més despesa pública en sanitat ha retallat, de la que es desprén la despesa en matèria de drogues.
 • Espanya continua sent el primer país consumidor de cocaïna:

Incautacio cocaina

Aquí es pot veure una estimació de les drogues utilitzades a Europa:

informe-europeo-drogas-2015

Es pot aconseguir el document complert en castellà en aquest enllaç: TDAT15001ESN