Pepa i Pepe

La sociòloga Carmen Ruiz Repullo explica en aquest vídeo com és l’escalada de la violència de gènere. Es tracta d’un recurs molt interessant per veure’l tant en família, com en centres educatius, com les persones adolescents.

Sovint els petits detalls apunten cap a conseqüències greus, per això és molt important saber reconèixer-los per evitar mals majors.

Les Nacions Unides defineixen la violència contra les dones com qualsevol acte de violència de gènere que pugui tenir com a resultat un dany o sofriment físic, sexual, o psicològic per a la dona, així com les amenaces d’aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com a la privada. Aquesta definició prové de la Declaració per l’eliminació de la violència contra les dones, feta per l’Assemblea General de l’ONU el 20 de desembre de 1993.

La violència contra les dones, pot ser exercida segons l’ONU per atacants de qualsevol gènere, membres de la família o el mateix Estat, la principal característica d’aquest fet és que la víctima ho és únicament per la seva condició sexual. Actualment es tracta d’un tema de tractament prioritari en l’agenda política i social de la majoria de països desenvolupats.