Test AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test

L’ús d’alcohol al nostre país és, entre totes les drogues, la que més impacte destructiu causa a la salut, tant en morbilitat com en mortalitat. Aquesta afirmació es pot fer extensible arreu del món, segons les dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Sovint es valora subjectivament si una persona beu en excés o no, tenint com a criteri si s’emborratxa, és a dir, en cas que no presenti una intoxicació evident, se sol valorar que no té problemes amb l’alcohol, que sap beure. La realitat sol ser molt contrària a aquesta conclusió. La tolerància a l’alcohol amaga els senyals d’embriaguesa, però el deteriorament psicològic, social i físic (sobretot a nivell d’òrgans interns) no es pot amagar gaire.

Arbúcies, com la major part de la Catalunya interior, té un alt consum d’alcohol que comporta conseqüències greus per a la població. Per això, la Resclosa, de cara a la Setmana de reflexió i conscienciació sobre l’ús de l’alcohol, vol sensibilitzar en un ús sense abús i, entre d’altres mesures,  s’ha programat el test AUDIT, que és un instrument de medició del tipus de consum que es fa.

El test AUDIT va ser encarregat per l’OMS i és un dels test científics especialitzat en alcohol més fiables.  L’AUDIT, amb 10 preguntes, explora la quantitat i freqüència del consum, les conductes dependents i els problemes derivats del consum de begudes alcohòliques. Per acabar, per una banda, donant un primer diagnòstic sobre el tipus de relació que hi ha amb l’alcohol i, per l’altre, proposant el tipus d’abordatge.

Els tests s’han de contrastar sempre amb professionals especialitzats, però poden donar una primera orientació que ajudi a prendre consciència de la situació. La presa de consciència és el primer pas per abordar la situació en cas de que hi hagi algun problema.

Aquí podeu accedir als tests.