La Resclosa?

 

L’AIGUA

L’aigua és metàfora del pas del temps i un reflex il·luminador de la nostra fugaç estada al món…

També nosaltres, com el corrent fluvial, som canvi perpetu.

Pont
Molí de les Pipes

LA RIERA D’ARBÚCIES

La riera d’Arbúcies neix al coll de Sant Marçal, sota el massís de les Agudes (Massís del Montseny), i recorre de dalt a baix tot el terme municipal d’Arbúcies. La idiosincràcia del poble es veu profundament influenciada pel pas de la riera.

 “Tant les rieres com les fonts i els recs eren espais on la vida era intensapunt de trobada de grans i petits: les dones hi feien la bugada i safareig, els homes hi conreaven i n’aprofitaven els recursos, mentre que pels petits era un espai sobretot de joc: hi pescaven i s’hi banyaven… En si els recs són un patrimoni, com ho són també els paisatges que configuren, així com les vides que transcorren al seu voltant… Cada rec és diferent, les seves personalitats canvien a mesura que ho fan els paisatges per on passen. En ells hi queda l‘empremta del temps.  ( Recs i regants de la Vall d’Arbúcies, article d’Alfons Casado. Revista La Perxada any 2004)

LA RESCLOSA

Una resclosa és una obra de tipus popular, antigament feta de branques i troncs i més modernament de pedra. Es construeixen transversalment en un curs d’aigua continu com una riera o un riu, amb l’objectiu d’elevar el nivell de l’aigua i derivar el corrent fora de la seva llera formant un rec. Els recs servien per a regar, fer anar molins i fargues, omplir safareigs i bassses… és a dir eren imprescindibles en l’activitat diària de la societat tradicional.

resclosa
Resclosa de la Teneria / Resclosa o bassa de l’adoberia, també anomenada actualmente La Farga

Les rescloses d’Arbúcies es documenten des de l’edat mitjana i amb l’extensió de l’agricultura, les rescloses, recs i basses seran unes construccions que trobarem inherents a cada casa de pagès i a les dues vessants de la riera d’Arbúcies al seu pas pel poble; ja que portaran l’aigua de la qual es nodrirà la família.

Actualment encara s’esdevenen unes infraestructures indispensables per regar les hortes dels vessants més baixos i també les pollancredes de les planes.

WEB/BLOG LA RESCLOSA D’ARBÚCIES

La Resclosa d’Arbúcies obre un nou espai virtual municipal, com a resposta a la demanda social d’informació/comunicació a través de les xarxes socials i les noves tecnologies.

L’objectiu, és oferir  informacions, mirades, estratègies i materials per a facilitar l’abordatge de la prevenció de drogues i altres comportaments de risc, des de diferents àmbits (familiar, escolar, social, laboral, etc.).

RescCasadesús
La resclosa de can Casadesús (autoria: MEMGA)

La Resclosa, des de la mirada social, de salut i pedagògica, suposa un espai obert de treball conjunt on, qui vulgui, pugui compartir i/o aprendre. Un espai de contenció i canalització de la capacitat de viure més saludablement.

Tenim un nou repte: convertir-nos, simbòlicament, en rescloses,….i, com l’aigua….poder fluir cap a un millor benersar personal i comunitari.

 

Informació de LA RIERA D’ARBÚCIES i LA RESCLOSA  proporcionada per: l’Àrea de documentació del Museu Etnològic del Montseny.