Fer un “polvo”

“Fer un polvo” actualment significa mantenir relacions sexuals, però d’on arriba aquesta expressió i què té a veure amb les drogues?

Diferents fonts apunten cap a la França del s. XVIII i XIX, on era comú aspirar tabac polvoritzat en forma de rapè. Quan un aspira tabac se li obstrueixen les vies respiratòries i comença a esternudar, fet desagradable pels altres acompanyants. Aleshores, se solia retirar a una habitació per a fer-ho més discretament. Allà podia coincidir amb altres persones i acabar practicant sexe. A la fi, va esdevenir una excusa i d’aquí és d’on es diu que pot venir l’expressió.

Aspirant rapè

La França d’aquesta època era la de la il·lustració, llibertina i amb certes tendències cap a trencar els cànons de moral establerts per l’església. Fins i tot se sosté que Napoleó Bonaparte tenia addicció al rapè de tabac (Napoleón, una vida. D’Andrew Roberts).

Coronació de Napoleó

L’església

Ara bé, l’església no es va lliurar d’aspirar el tabac. Comenta el francès Dr. Jacques Mabit que quan era petit, ara fa més de 60 anys, a la missa s’assentaven al davant les persones notòries de la comunitat. Aleshores, en un moment donat de la litúrgia, sortia un escolanet amb una brillant safata de plata que sostenia una muntanyeta de tabac en pols. Seguidament, les fileres de notoris se l’anaven passant aspirant una fracció. Desconeixem quan es va acabar aquesta pràctica, encara que deu haver algun document eclesiàstic que la va liquidar.

Així doncs, la funció del tabac va transitar des de modes hedonistes en les que es transmetia certa distinció social fins a les que coincidien amb les més ancestrals i originals, on havia estat un element de sacralitat religiós-místic i medicinal.

A quasi totes les cultures consumidores de tabac existeix la versió d’aspirar, fins i tot avui en dia hi ha diferents productes als estancs. També hi ha una gran varietat utensilis.

Utensili per a aspirar rapè amazònic

Salut

Evitar la combustió de la planta té certs avantatges pels pulmons i els bronquis. De fet diversos estudis publicats no troben evidència de la relació entre el tabac aspirat i el càncer (Sapundzhiev, N. y Werner, JA (2003) i Monografías de la IARC sobre la evaluación de riesgos carcinogénicos para los seres humanos, volumen 89, tabaco sin humo y algunas N-nitrosaminas específicas del tabaco “, publicat el 2007).

Encara que la nicotina al cos representa un principi actiu estimulant que també genera addicció i té efectes secundaris adversos a la salut. Agreujats clarament per la industrialització, alteració i perquè no dir-ho, la profanació de la planta sagrada dels Andes. Tampoc es pot deixar d’esmentar la forma terapèutica, ja que avui en dia s’utilitza la nicotina per ajudar als addictes al tabac, en forma de xiclets i pegats. Paral·lelament també hi ha estudis científics que assenyalen altres indicacions terapèutiques del tabac.

És curiós que s’acabés imposant la pitjor versió de la forma de prendre’l, igual que amb altres plantes, però això ja són figues d’un altre paner.

D’interès

Test de Fargeström: depencència a la nicotina

Altres entrades sobre el tabac

Guia per deixar de fumar