Protocol d’actuació en ludopaties en circumstàncies excepcionals

La Federació Espanyola de Jugadors d’Atzar Rehabilitat, amb el finançament del Ministeri de Sanitat, han publicat un protocol d’actuació de les ludopaties en circumstàncies excepcionals, com ara els confinaments.

Durant l’infame confinament es van empitjorar alguns trastorns de salut mental, tals com l’ansietat, la depressió o els trastorns de joc patològics.

Aquest material dona algunes pautes d’actuació, tot analitzant situacions ens les que la persona no pot anar als recursos terapèutics.

El joc patològic es pot donar en diferents entorns, fent palès que el virtual està tenint un repunt. Per exemple, les apostes per Internet o els videojocs.

Protocol d’actuació en ludopaties en circumstàncies excepcionals

Test sobre addicció en videojocs