Augment del consum d’alcohol

La pandèmia del COVID19 ha incrementat el consum d’alcohol. Segons les dades del Ministerio d’Agricultura s’ha venut un 50% més alcohol des de la tercera setmana de confinament.

Diferents enquestes administrades per tècniques de la Xarxa del Perifèrics, asseguren que no es tracta d’un consum juvenil. Per tant, sí adult, que és qui pot comprar-ho en els establiments autoritzats. En aquest sentit, es valora que l’increment està molt relacionat amb un context d’incertesa i de vulnerabilitat. Així doncs, l’angoixa per una possible pèrdua de llocs de treball, apart de la por a emmalaltir, està fent bastant de mal.

En aquest sentit es valorava que els adults són els que creen el context on se socialitzen els joves, per tant si augmenta el consum d’alcohol empitjora la qualitat del context juvenil.

Paral·lelament, el modelatge del consum d’alcohol és determinant en l’ús que acabaran fent els joves. Assumir aquesta responsabilitat per part dels adults és important, ja que avui en dia les dades de consum d’alcohol no són gaire optimistes.

Cal invertir en millorar les condicions de la gent per a tenir cura de la salut pública en general.  Les persones amb millors circumstàncies tendeixen a reduir els estat d’ebrietat.

I per això s’han fet aquests petits anuncis sensibilitzadors: