Remissió de les sancions administratives amb tractament

Es tracta d’un recurs utilitzat per majors d’edat que han estat multats per consum o tinença de drogues. Els menors d’edat solen tenir mesures alternatives a la sanció administrativa si l’Ajuntament té  conveniat un ASA (Alternativa a la Sanció Administrativa).

En cas de ser sancionat administrativament per infracció a la vigent normativa de protecció de la seguretat ciutadana, hi ha una alternativa per no haver de pagar la multa: fer un tractament a un centre autoritzat.

Es necessita una carta de l’interessat demanant que vol sotmetre’s a un tractament. Aquesta carta l’adjuntarà el centre al seu informe i l’enviarà al Servei Jurídic dels Mossos d’Esquadra. Allà es definirà la durada del tractament, normalment 6 mesos, que inclourà controls d’orina setmanals i algunes visites de seguiment.

Quan el Servei Jurídic dels Mossos d’Esquadra rep la documentació, atura l’expedient fins que finalitza el procés.

Mensualment, el centre autoritzat enviarà informes de seguiment al Servei Jurídic dels Mossos d’Esquadra fins a la finalització del temps de tractament proposat.

Si la persona no ha abandonat el tractament i els informes han estat dins de la normalitat, aleshores se suspèn la sanció.

És important:
– Que la persona compleixi amb les visites que se li assignen, ja que això demostra interès i que el centre continuï enviant els informes.

– Que realitzi tots els controls d’orina, encara que surtin positius, és a dir, que es trobin restes de consums, ja que s’entén que té una addicció i que forma part del procés de sortir-s’en. Saltar-se control és com saltar-se visites.

– Que no sumi més sancions durant el temps del tractament, ja que això podria fer replantejar la reactivació de l’expedient sancionador.

– El procés de suspensió de l’expedient començarà quan es rebi la carta de resolució de la sentència. Abans no es pot fer res administrativament. Encara que començar un tractament també facilita la solidesa de la proposta de remissió.

Deixa un comentari