Servei esperançador

El novembre de 2018 s’ha presentat un informe de situació de la Resclosa d’Arbúcies, que és la proposta municipal de prevenció del consum problemàtic de drogues i altres comportaments de risc.

Com a novetat d’enguany s’ha activat el Servei d’Orientació i Suport (SOS). La finalitat ha estat assessorar a persones per tal de millorarsituacions relacionades amb el consum de tòxics.

Es tracta d’una estratègia basada en la relació d’ajuda, ja que científicament s’ha demostrat més eficaç que el càstig, la persecució o la repressió. De fet, es segueix l’estela de la campanya europea Support, don’t punish (Ajuda, no càstig). A més, ajudar a les persones des de l’educació i el suport personal redueix el consum de drogues a mig termini de l’alumnat segons la British Journal of Criminology (Oxford Academy).

En aquest sentit, també s’ha iniciat el protocol ASA (Alternativa a la Sanció Administrativa). L’objectiu del qual ha estat canviar les multes per una proposta personalitzada d’acompanyament socio educatiu a menors amb aquests tipus de dificultats durant 3 mesos. Cal dir que el treball realitzat ha cridat l’atenció d’altres municipis interessats en replicar l’experiència d’Arbúcies.

És rellevant destacar el treball transversal entre l’equip polític i el tècnic, on diferents regidories (Serveis Personals, Governació, Joventut, Salut, Educació, etc.) han fet un esforç per tal de tirar endavant la iniciativa. Encara que s’ha de dir que no sempre ha estat una tasca fàcil, ja que la qüestió de les drogues sol generar sentiments contradictoris i estratègies dispars, malgrat no ha canviat l’objectiu comú compartit de tenir un municipi més saludable.

Per resumir, des del SOS s’ha treballat amb 25 persones, 19 eren usuàries de tòxics i també s’ha recolzat a 6 familiars d’aquestes:

S’ha de remarcar que no es tracta de la totalitat de persones que tenen problemes amb substàncies tòxiques a Arbúcies, però ha estat un inici esperançador condicionat pels recursos disponibles.

Les problemàtiques principals ateses han estat el cànnabis i l’alcohol:

És important conèixer que malgrat hi hagi una substància principal de consum sol haver-hi altres de secundàries, el que s’entén com a policonsum.

Amb aquestes persones s’han realitzat 168 assessoraments:

Per finalitzar, s’ha superat la previsió d’hores d’atenció per la demanda del municipi, fet que requerirà d’un ajust per tal de donar una resposta suficient a aquesta necessitat social.

Qui tingui interès en tenir més dades i informació de La Resclosa d’Arbúcies, pot consultar a l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament d’Arbúcies. També pot afegir-se al Facebook de i/o a l’Instagram de la Resclosa d’Arbúcies. A la web de la resclosa trobarà com contactar amb el professional de la resclosa, tests auto avaluatius, articles algunes campanyes amb missatges com els següents