Recurs sobre avortament

La interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) és molt més present del que sembla. Cada any a Catalunya es fan al voltant de 22.000 avortaments (Idescat interrupció volutària de l’embaràs). Tenint en compte que el nombre de naixements per any és al voltant de 71.493 (Idescat naixements 2013), s’arriba a la conclusió de que 1 de 4 gestants és avortat.

A la comarca de la Selva trobem proporcions semblants a la resta del país, segons IDESCAT a l’any 2013 van haver-hi 1.530 naixements i 419 avortaments.

La mitja de temps en el que es realitza l’avortament és de 8,1 setmanes, és a dir 56 dies de gestació:

Un 86,8% dels casos per fer un IVE és la petició de la dona d’acollir-se a l’avortament lliure. El 6,2% s’acull al supòsit de perill per a la salut de l’embarassada, el 2,8% per risc d’anomalies fetals i només un 0,3% per anomalies fetals incompatibles amb la vida.

És rellevant conèixer les conseqüències psicològiques i físiques que pateixen les dones que avorten, tals com l’increment del risc d’ingrés per rebre tractaments psiquiàtrics, l’augment del consum d’alcohol i altres drogues, les dificultats que tindran per tirar endavant altres embarassos, les problemàtiques que es poden donar amb els infants nascuts, etc.

Els estudis científics han acumulat moltes evidències sobre les conseqüències que són minimitzades, silenciades o negades per les clíniques avortistes i els mitjans de comunicació.

Aquestes dades han estat recollides per una de les màximes autoritats en l’atenció a les dones que han avortat, la Dra. Theresa Burke i a les que es pot accedir mitjançant el seu llibre “Mujeres silenciadas”.

Per poder transmetre una mica les dades de forma dinàmica es presenta un qüestionari educatiu penjat a Internet per l’associació GASS, que en un moment donat pot ajudar a prendre decisions més informades davant d’un acte que tindrà moltes conseqüències.

testavort